درمان هموروئيد با روش رابر بند

يكي ديگر از شيوه هاي درمان هموروئيد با بستن كش لاستيكي يا رابربند مي باشد كه خيلي مورد توجه پزشك ها و مورد رضايت بيماران است.

اين شيوه درماني براي افرادي كه مبتلا به همورئيد درجه 2و3 مي باشند خيلي كارگشا و اثرگذار مي باشد و يا به تعبيري اشخاصي كه گرفتار بيرون زدگي همورئيد يا بواسير از ناحيه مقعد هستند و بايست با دست آن را به درون مقعد فرو كنند (درجه3) اين شيوه درماني بسيار اثرگذار است.

در اين شيوه از درمان بواسير يا هموروئيد با ليزر به وسيله ابزاري يكبار مصرف حلقه اي لاستيكي را به دور بالاي هموروئيد مي گذاريم و اين كار رفته رفته باعث مي شود مرحله هاي خون رساني به بالشتك همورئيد بريده گردد و با مداومت با گذشت 5 تا 10 روز آن ناحيه سياه شده و خود به خود بيفتد، در اين شيوه درمان بواسير نيازي به بيهوشي نيست و با بي حسي موضعي به حالت سرپايي در مطب پزشك قابل عمل مي باشد. از برتري هاي اين شيوه آن است كه اين شيوه هيچ ريسكي براي ابتلا به بيماريهاي عفوني در خود ندارد.

منبع: درمان هموروئيد با روش رابر بندنويسنده : جودی


درمان هموروئيد به روش جراحي باز

عمل كردن و برطرف نمودن هموروئيد و بواسير به شيوه جراحي باز غالبا به منظور بيماران مبتلا به همورئيد درجه 3 و يا درجه 4 به كار مي رود.

مراد از مبتلايان به همورئيد درجه 3 و يا 4 افرادي مي باشند كه هموروئيد آنها به مرحله دردآوري رسيده است و بالشتك همورئيد آنها از مقعد خارج مي ماند و بايست آن را با دست به درون فرو برد (درجه 3) و در بعضي ديگر بيرون افتادن بالشتكهاي همورئيد در بيرون از مقعد با درد خيلي زياد همراه است و به درون نيز فرو نمي شود. (درجه4)
اين شيوه درمان بواسير به دو حالت با بي حسي موضعي و با بيهوشي صورت مي گيرد.
در اين شيوه درمان بواسير يا هموروئيد با ليزر برش و برداشت همورئيد دروني و بيروني با هم صورت مي پذيرد و در برخي از موردها زخم ناشي از برداشت همورئيد بوسيله بخيه هاي قابل جذب محكم مي گردد و در برخي موردهاي ديگر زخم به وجود آمده از برداشت همورئيد را باز مي گذارند تا به طور نرمال خودش در مدت 4 الي 8 هفته بازسازي شود.

در اين شيوه مي توان همه بالشتكهاي همورئيدي را در يك جلسه درماني برداشت و بايست توجه داشت كه از برداشت بيش از اندازه پوست كناره هاي مقعد اجتناب كرد به خاطر اينكه احتمال دارد بيمار مبتلا به تنگي مقعد دچار گردد.
كلا شيوه هاي درماني غير درمان هموروئيد مفيدتر و مطلوب تر است به اين خاطر كه با درد و عارضه هاي كمتري توام مي باشد. نظير :
1-سرعت عمل در حداقل زمان ممكن2-پس از عمل اثري از آن در محل عمل نمي ماند3-احتياجي به بستري شدن نيست4-بدون بيهوشي با بي حسي موضعي قابل عمل مي باشد5-بدون خونريزي است6-بافت هاي كناري همورئيد آسيب نمي بيند

منبع: درمان هموروئيد به روش جراحي بازنويسنده : جودی


درمان هموروئيد با داپلر

در حال حاضر پزشكان به دنبال شيوه هاي ساده تر و اثرگذارتر و بدون عارضه به منظور درمان بواسير يا همورئيد مي باشند.

شيوه هاي روش درمان هموروئيد با داپلر كه در سال 1995 براي نخستين مرتبه ارائه شد خيلي مورد توجه جامعه پزشكي قرار گرفت.

اين شيوه دگرگوني بنيادي اي در درمان آسان و بدون عارضه هموروئيد و بدون نياز به بيهوشي و بستري شدن مبتلايان به بيماري بواسير فراهم كرد. در اين شيوه مدرن ديگر احتياجي به برخورد مستقيم با همورئيد نيست. در درمان همورئيد با داپلر تنها شريان اصلي تغذيه كننده (عروق خوني) همورئيد به صورت كامل مسدود مي گردد و جلوي رسيدن خون به بالشتك هاي همورئيد را مي گيرد. كه اين شيوه باعث مي گردد تورم همورئيد كاهش پيدا كند و همورئيد چروكيده و نشانه هاي آن نابود شود.
از برتري هاي درمان هموروئيد يا بواسير با ليزر با داپلر موردهاي زير شايان ذكر هستند:1-كم بودن زمان عمل جراحي
2- احتياجي به بيهوشي كامل نيست3- درد و خونريزي ندارد4-احتياجي به بستري شدن نيست

5-درصد موفقيت بيشتر و رضايت بيماران با اين شيوه درماني بسيار بالاست.

منبع:درمان هموروئيد با داپلرنويسنده : جودی


انواع هموروئيد

انواع هموروئيد

هموروئيد يا بواسير به معني ورم و آماس رگهاي انتهاي مقعد است. اين بيماري يكي از شايع ترين بيماريهاي مقعد بوده و ميتواند دردناك باشد ولي معمولا رخداد آن جدي نيست.

سياهرگهاي خوني (وريدها) ممكن است در داخل مجراي مقعد (راست روده) متورم شوند و باعث ايجاد هموروئيد داخلي شوند يا ممكن است در نزديكي سوراخ مقعد باشند و سبب ايجاد هموروئيد خارجي شوند. امكان ابتلا به هر دو نوع داخلي و خارجي به صورت همزمان وجود دارد و علائم و درمان به اين بستگي دارد كه فرد دچار كداميك از اين دو نوع شده باشد. جالب است بدانيد بيش از 70% مردم در طول زندگي خود حداقل يكبار بيماري هموروئيد را تجربه كرده اند.

هموروئيد خارجي در قسمت پاياني كلون (روده بزرگ) كانال مقعد موجود است، كانال مقعد از شبكه هاي رگي كوچك كه زير پوست مي باشند پوشيده شده است. حالت هاي مشخصي همانند زور زدن موقع دفع مدفوع، اسهال، يبوست و نشستن هاي دراز مدت منجر به بزرگ شدن اين رگها مي گردند، اين شبكه رگي لايه هاي متورم بافتي ايجاد مي كنند كه به آنها هموروئيد گفته مي شود، بواسير يا هموروئيد خود به دو بخش همورئيد داخلي و همورئيد خارجي قسمت مي گردد. در اين بخش با هموروئيد خارجي يا بواسير خارجي بيشتر آشنا مي شويم. بواسير يا همورئيد خارجي برآمدگي نرمي در كناره هاي دهانه مقعد است. بيماراني كه مبتلا به همورئيد خارجي هستند غالبا از توده اي دردآور در كناره هاي مقعد گله مي كنند، درد به طور سوزش ظاهر مي گردد و پوست روي توده به وجود آمده احتمال دارد زخم بردارد و شروع به به وجود آمدن ترشح و خونريزي ببا عفونت گردد.

محتوا هموروئيد داخلي رگ هاي هموروئيدي در قسمت پاياني روده بزرگ ( ناحيه مقعد) قرار دارند كه اگر اين رگها به حالت تحريك برسند احتمال مورم و ملتهب شدن را دارند و يا حتي ممكن است خونريزي هم داشته باشد، كه به اين وضعيت ها اغلب هموروئيد مي گويند. بايد توجه داشت كه وضعيت هاي به وجود آمده به دو بخش عمده قسمت مي گردند.بواسير يا همورئيد داخلي و بواسير يا همورئيد خارجي ، در اين نوشته با همورئيد يا بواسير داخلي بيشتر آشنا خواهيم شد.با توجه به اينكه پايانه هاي عصبي حساس در درون مقعد يافت نمي شوند اين گونه هموروئيد داخلي زياد دردآور نمي باشد ولي احتمال دارد موقع دفع مدفوع اين همورئيدها خونريزي نمايند و گاهي اوقات احتمال دارند به اندازه اي ملتهب گردند كه از مقعد خارج شوند بر اين پايه همورئيد داخلي نيز به چهار بخش عمده قسمت مي گردد:
انواع درجات هموروئيديابواسيربه طور كلي بيماري هموروئيد يا بواسير را نسبت به شدت علائم آن به چهار دسته تقسيم ميشود وزماني كه فرد بيمار به پزشك مراجعه ميكند بعد از معاينه پزشك بهترين وموثر ترين روش درمان هموروئيد يا بواسير با ليزر را نسبت به شدت ودرجه بواسير فردبيماربه او پيشنهاد ميدهد
هموروئيد يا بواسيردرجه يك : در اين درجه بالشتكهاي هموروئيد يا بواسير از مقعد بيرون نمي گردند و فقط نشانه هاي آن دفع خون از مقعد و يا دفع خون با دفع مدفوع و مشاهده خون در مدفوع است در اين مرحله هموروئيد هاي كوچكي در سطح دروني دهانه مقعد به وجود مي آيند كه خيلي از اشخاص به اين مرحله چندان توجهي نمي كنند تا هنگامي كه به علت كشيده شدن مدفوع به روي آنها منجر به خونريزي مي گردد.
هموروئيد يا بواسيردرجه دو : در اين درجه بالشتكهاي همورئيدي يا بواسيري از مقعد بيرون مي گردند اما به خودي خود مي توانند دوباره به جاي اولشان برگردند و نشانه آن خونريزي با درد است. در اين درجه ناحيه كوچكي از هموروئيد در هنگام دفع مدفوع از مقعد بيرون مي گردد كه به علت سفت بودن بافت پيوندي كانال مقعد همورئيد مجددا به درون باز مي گردد.
هموروئيد يا بواسيردرجه سه : در اين درجه بالشتكهاي هموروئيد از مقعد بيرون مي گردند اما به خودي خود نمي توانند به محل اصلي شان برگردند و بايست با دست آنها را به درون مقعد هل داد و نشانه آن احساس درد با خونريزي است.
هموروئيد يا بواسيردرجه چهار: در اين درجه بالشتكهاي همورئيد يا درمان بواسير همواره در بيرون از مقعد هستند و به درون نمي روند و خيلي دردناك و با خونريزي همراه است كه بايست در اين درجه خيلي سريع به پزشك متخصص براي درمان همورئيد اقدام نمود.

منبع:انواع هموروئيدنويسنده : جودی


دانستنيهاي هموروئيد

توصيه هايي براي تسكين درد بواسير

بهره گيري از وان حمام

كار مناسبي كه قادر است به بواسير تسكين بدهد و آن را آرام كند اين است كه هر روز يك يا دو بار به استحمام كنيد. وان حمام را پر از آب گرم كنيد و به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقيقه در وان حمام گرم بنشينيد. آب گرم درد را كم مي كند و درد را آرام كرده و همچنين تميزكننده اي نرم و لطيف نيز مي باشد.
آب گرم وان حمام عضله هاي محكم و سفت گشته قسمت مقعد را شل و نرم نموده و از فشارهاي كه در حين دفع مدفوع پيش مي آيد مي كاهد و باعث نرم شدن آن مي شود.

كاستن از زمان توالت
نشستن هاي دراز مدت بر روي دستگاه توالت باعث فشار آمدن زياد به وريدهاي مقعد مي گردد و همچنين باعث فشار زياد بر درمان هموروئيد يا بواسير با ليزر مي آورد و آن را دو چندان مي كند. بعد از آنكه كار دفع به طور نرمال پيش رفت از توالت بيرون بيايد و در موقع ديگري كه باز نياز بود به توالت مراجعه كنيد.

به كارگيري بالش كوچك
خيلي مبتلايان به درمان هموروئيد از بالش هاي ميان تهي كه نشستن را در خانه و محل كار راحت تر مي سازد، بهره كي برند.
ولي اين مدل از بالش ها چندان كمكي به درمان بواسير نمي كنند و اين بالش ها با ايجاد كشيدگي در ناحيه هاي كفل، فشار بيشتري به معقد مي آورند. اگر حس مي كنيد به بالش محتاج هستيد، از يك بالش نازك و كوچك استفاده كنيد.

منبع: تسكين درد بواسيرنويسنده : جودی


نشانه هاي بواسير داخلي و خارجي

نشانه هاي بواسير داخلي و خارجي

خونريزي به موقع دفع مدفوع، خارش و درد در ركتوم متداول ترين علامت هاي بواسير يا هموروئيد مي باشند.

نشانه هاي هموروئيد يا بواسير خارجي و داخلي

در حالت كلي درد در مقعد با هموروئيد خارجي اتفاق مي افتد. احتمال دارد خون زير پوست انباشته شود و يك برآمدگي محكم و سفت و دردآوري را ايجاد كند. اين گونه هموروئيد را هموروئيد خارجي ترومبوزه (thrombosed) يا لخته مي گويند.

همينطور احتمال دارد در اين گونه از هموروئيد ممكن است متوجه رگه ها و لكه هاي خون بر روي دستمال توالت پس از دفع مدفوع گرديد.رايج ترين نشانه هاي هموروئيد داخلي خونريزي مقعدي يا وجود داشتن خون در مدفوع است.

احتمال دارد شما پس از دفع مدفوع به طور نرمال نشانه ها و لكه هايي از خون را بر روي دستمال توالت و يا بر روي كاسه توالت مشاهده نماييد. همينطور احتمال دارد در اين حالت بر روي رويه مدفوع خون موجود باشد.از ديگر نشانه هاي هموروئيد داخلي مي توان به موردهاي زير نيز اشاره كرد:

• خارش. خارش مقعد يكي از رايج ترين نشانه هايي مي باشد كه بيماران مبتلا به هموروئيد داخلي از آن گله دارند. اين نشانه به اين خاطر رخ مي دهد كه هموروئيد داخلي غالبا به درون مخاط مقعد وارد مي شود و باعث تحريك پوست مقعد و خارش مقعد مي گردد.

• تحريك پوست. هموروئيد هاي حاد قادرند ماده هاي ترشح نمايند و منجر به تحريك خفيف پوست گردند.

• حس ناراحتي. احتمال دارد پس از هر بار كار و فعاليت روده حس نماييد كه لازم است به توالت برويد و دفع مدفوع كنيد. اين حس ناراحت كننده و نامطلوب به خاطر برآمدگي هاي هموروئيد در درون مقعد و قسمت پاياني روده بزرگ (كانال مقعد) است. كلا در نظر داشته باسيد كه هر چقدر هموروئيد بزرگتر باشد حس ناراحتي هم زيادتر مي شود.

• درد. اكثر هموروئيد هاي داخلي دردآور نمي باشند. ولي هموروئيد هاي حاد كه از درمان بواسيرمقعد خارج مي زنند اگر متورم شوند دردآور خواهند بود به اين خاطر كه در اين وضعيت احتمال دارد از طريق عضله هاي كنترل كننده مقعد زير فشار باشند. درد زياد علامتي از قطع شدن خون رساني به هموروئيد نيز مي تواند باشد (هموروئيد مرده). در اين وضعيت كارهاي فوري پزشكي لازم مي گردد.

• خونريزي مقعدي، درد و تغيير در عادت هاي روده احتمال دارد نشانه هاي سرطان روده بزرگ و مقعد هم باشند. اگر اين نشانه هاي را ديديد و به خصوص اگر بيشتر از پنجاه سال داريد و همچنين سابقه فاميلي سرطان روده بزرگ هم داريد حتما به پزشك متخصص درمان بواسير يا هموروئيد با ليزرمراجعه نماييد.

• بقيه بيماري هايي كه نشانه هايي شبيه به هموروئيد دارند عبارتند از شقاق مقعد، فيستول مقعد، پوليپ روده بزرگ، پرولاپس ركتوم (rectal prolapse) و بيماري هاي التهابي روده.

منبع: نشانه هاي بواسير داخلي و خارجينويسنده : جودی


پيشگيري از بواسير

اصلي ترين و راحت ترين علت پديد آمدن هموروئيد، فشار بيش از اندازه بر روي وريدهاي قسمت لگن و مقعد مي باشد.

به طور نرمال، بافت درون مقعد از طريق عروق خوني بسياري انباشته گشته تا حركت هاي روده به آساني كنترل گردند. اگر به منظور خارج شدن مدفوع بيش از حد فشار به اين قسمت ها وارد نماييد، اين فشار بيش از اندازه منجر به كشيده و متورم شدن عروق آن قسمت شده و سرانجام ممكن است مبتلا شدن به هموروئيد را بالا ببرد.

اسهال و يا يبوست هم منجر به فشار آوردن به اين قسمت ها مي شوند و سرانجام بالا رفتن فشار بر روي وريدهاي مقعد مي گردند. امكان ظاهر شدن هموروئيد در شش ماه آخر حاملگي در زنان باردار بيشتر است، به اين خاطر كه بالا رفتن فشار بر روي عروق خوني قسمت لگن وجود دارد. از جنبه اي ديگر فشاري كه به منظور بيرون شدن نوزاد از رحم در زمان زايمان اعمال مي گردد، ميتواند منجر به بدتر گشتن هموروئيد شود.

در حالت كلي بواسير بيماري متداولي مي باشد كه به آساني ميتوانيد از مبتلا شدن آن و يا حاد شدن آن پيشگيري به عمل بياوريد. خوردن خوراك ها و گياهان سرشار از فيبر مانند ميوه جات، سبزي تازه و حبوبات (گندم، ذرت و…) قادرند امكان مبتلا شدن به هموروئيد را به شدت كم كنند. همينطور نوشيدن مقدار كافي آب در طول روز و دارا بودن فعاليتهاي بدني و ورزشي اثر خيلي خوبي در جهتدرمان بواسير هستند.راه هاي پيشگيري از هموروئيداگر تا به امروز به قدري خوش شانس بوديد كه اين بيماري را نگرفته ايد،در ادامه راه هايي به منظور پيشگيري از هموروئيد را مطالعه مي كنيد كه حتي اگر به هموروئيد هم مبتلا شويد، با اين شيوه ها قادريد از مبتلا شدن دوباره در آينده پيشگيري نماييد.

• استفاده از موادغذايي فيبردار: خوردن زياد ميوه جات، سبزيجات و حبوبات منجر به مدفوع بزرگتر شده و راحت تر دفع مي شود.

• نوشيدن مايعات: نوشيدن مايعات بيشتر، مدفوع را نرم تر مي كند و فشار موقع عمل دفع پايين مي آيد.

• به تاخير انداختن عمل دفع منجر به خشك و محكم شدن مدفوع مي شود و دفع آن خيلي سخت مي گردد.

• ورزش: فعاليت بدني منجر به كاسته شدن فشار وارد بر رگ ها شده و امكان يبوست را هم كم مي كند.

• نشستن و ايستادن طولاني مدت بر روي رگ ها فشار وارد مي كند. اگر موقعيت شما طوري است كه مجبوريد بيش از اندازه بنشينيد و يا بايستيد حتماً هر از چند گاهي از جايتان بلند شويد و گردشي بكنيد.

• خود درماني به منظور تسكين موقت :اگرچه خيلي از هموروئيد ها خود به خود درمان مي گردند، شيوه هايي موجود است درمان بواسير يا هموروئيد با ليزر كه قادر باشيد اين پروسه درماني را به سرعت انجام بدهيد و اندازه دردتان را كاهش بدهيد.دراز كشيدن در وان آب گرم به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقيقه تورم و درد را كاهش مي دهد. با فرار دادن كمپرس يخ بر روي ناحيه آسيب ديده هم قادر هستيد تورم آن را كاهش بدهيد.كرم هاي موجود در بازار كه داراي عصاره ي فندق، هيدروكورتيزون يا بقيه عامل هاي ضد التهاب مي باشند، قادرند تورم و درد را كاهش بدهند.

منبع: پيشگيري از بواسيرنويسنده : جودی


بيماري هاي مرتبط با هموروئيد(بواسير)

بيماري هاي در ارتباط با هموروئيد يا بواسير
هموروئيد با مراجعه به پزشك و معاينه فيزيكي تشخيص داده مي شود. با ديدن مقعد و بافت كناره آن ميتوان هموروئيد خارجي و بواسير داخلي را از هم تشخيص داد.

معاينه ركتوم به منظور ارزيابي تومورها، پوليپ ها، پروستات بزرگ و ابسه ها ضروري مي باشد. احتمال انوسكوپي نيز وجود دارد. اگر درد وجود داشته باشد امكان وجود شقاق و يا يك هموروئيد خارجي نيز زياد مي گردد.بيماريهايي كه با درمان بواسير اشتباه گرفته مي شوند.

به عنوان نمونه برخي مشكلات انوركتال داراي شقاق؛ فيستول مقعدي؛ ابسه؛ سرطان هاي كولوركتال؛ واريس ركتوم و خارش نشانه هاي يكساني دارند و احتمال دارد به اشتباه هموروئيد دانسته شوند.


خونريزي مقعد احتمال دارد به خاطر كانسر كولوركتال؛ بيماريهاي التهابي روده وكوليت؛ بيماريهاي ديورتيكولار و انژيو ديسپلازي نيز اتفاق بيفتد و هميشه به معناي درمان بواسير يا هموروئيد با ليزرهموروئيد نيست.ساير بيماريهاي كه منجر به پديد آمدن توده در مقعد مي گردند از آن جمله: تگ هاي پوستي؛ زگيل هاي مقعد؛ پرولاپس ركتوم؛ پوليپ و پاپيلاي بزرگ شده ي مقعد هستند كه نبايد با همورئيد اشتباه گرفته شوند.

هنگامي به درمان هموروئيد (بواسير) نياز است كه:• اگر هموروئيد پايدار بماند و به درمان هاي ابتدايي پاسخ ندهد.• با خونريزي همراه باشد.• در دفع مدفوع اثر بگذارد.• اذيتي براي زندگي و ارامش فرد باشد.

منبع: بيماري هاي مرتبط با هموروئيدنويسنده : جودی


عوارض هموروئيد

پرولاپس (يعني بيرون افتادگي هموروئيد از مقعد)، خونريزي و به وجود آمدن كانونهاي نكروزي در گره هاي هموروئيد از نمونه عارضه هاي هموروئيد هستند.

لخته شدگي گره هاي هموروئيد يكي از وخيم ترين عارضه هاي آن است. اين پروسه مي تواند به سياهرگهاي غشاء مخاط راست روده هم منتقل شود.

احتمال دارد تورم و التهاب به ديواره بيروني راست روده، اسفنكتر مقعد، كناره مقعد و حتي عضوهاي تناسلي منتشر گردد. فشرده شدن بافت هاي ملتهب و ورم كرده به بخش هاي گوناگون عصب و انتهاهاي آنها باعث دردهاي زياد در مقعد و كناره آن مي گردد.

مبتلا به هموروئيد درمان بواسير نمي تواند بنشيند و تحرك لازم را داشته باشد، و مجبور مي كشد دراز بكشد تا درد كمتر شود. احتمال دارد تب بيمار به ۵ / ۳۷ تا ۸ /۳۸ درجه زياد شود. آنمي فقر آهن هم از نمونه عارضه هاي خونريزي مزمن هموروئيد است.


پيشگيري از عارضه هاي بواسير رژيم غذايي مناسب. خوردن غذاهاي فيبردار و افزودن ۱ تا ۲ قاشق غذاخوري پودر سبوس به غذا و يا حل آن در ۸۰ اونس آب.پيشگيري از چاق شدن و رزش منظم و مرتبفعال و پر تحرك كردن زندگياستفاده متعادل مشروبات الكليحمام آب گرم نشسته پمادهاي بي حس كننده موضعيمراعات اصولي بهداشت و نظافت شخصي. به خاطر نبود نظافت شخصي و درمان هموروئيد يا بواسير با ليزر ، از هر ۲ بيمار يكي از آنها گرفتار اين بيماري مي گردند.

بايد دانست كه در ۱mm3 مدفوع انسان سالم تقريبا ۱۷ ميليون ميكروب يافت مي شود. اگر مبتلا به هموروئيد پس از توالت مقعد و كناره هاي آن را به خوبي شستشو ندهد تقريبا ۳-۴mm3 از جرم مدفوع در كناره مقعد مي مانند و باعث زياد شدن دائمي و گسترش عفونت در آن مي گردند.

منبع: عوارض هموروئيدنويسنده : جودی


علائم بواسير

هموروئيد يا بواسير، حجيم شدن وريدهاي مقعد و ضعف كناره مقعد مي باشد كه قادر است با التهاب خونريزي و در مواقعي با انسداد رگ بوسيله لخته خون توام باشد، در بعضي از اشخاص توانايي ژنتيكي آن يافت مي شود و خونريزي ان مي تواند به طور قطره و پس از دفع مدفوع و به حالت خون در مدفوع صورت گيرد.

غالبا دردي وجود ندارد تا زماني كه آن ناحيه زخمي پيدا شود و يا با درمان بواسير يا هموروئيد با ليزر انسداد رگ به وجود آيد.

درجه بندي درمان هموروئيد

هموروئيد و بواسير با توجه به حاد بودن آن درجه بندي مي گردد به اين معني كه احتمال دارد تنها خونريزي وجود داشته باشد يا احتمال دارد به طور توده اي از مقعد به بيرون رانده شود كه خودش به درون برگردد يا به كمك دست با هل دادن به درون رانده شود.نشانه هاي رايج همورئيد يا درمان بواسير خونريزي‌. ممكن است خون‌ قرمز روي آن به‌ طور رگه‌هايي‌ در دفع مدفوع مشاهده گردد يا بعد از دفع مدفوع خون‌ خيلي كمي در مدت‌كوتاهي‌ چكه‌ چكه بريزد.درد، خارش‌ يا ترشح‌ مخاطي‌ بعد از دفع مدفوع وجود يك‌ برآمدگي در مقعداحساس‌ تخليه نشدن راست‌ روده‌ به‌طور كامل‌ بعد ار دفع مدفوع. (اين‌ وضعيت فقط درباره هموروئيد بزرگ‌ مشاهده مي‌شود.)التهاب‌ و متورم شدن

منبع: علائم بواسيرنويسنده : جودی


× بستن تبلیغات