هموروئيد و درمان آن

هموروئيد و درمان آن

هموروئيد ها كلافه هاي عروقي(رگي) هستند كه در ۵تا۷ سانتيمتري داخل مقعد وجود دارد .وظيفه اصلي آنها كنترل گاز و كنترل موادمايع مدفوعي مي باشد.

زمانيكه اين كلافه ها يا بعبارت ديگر اين بالشتكهاي عروقي، بزرگ شوند ، آنگاه فرد دچار مشكلاتي خواهد شد. هموروئيد به عنوان يك بيماري مزمن و شايع در نظر گرفته مي شود كه درناحيه مقعد يا ركتوم است. هموروئيد در واقع التهاب عروق و مخصوصا سياهرگ هاي ناحيه مقعد يا ركتوم است كه خيلي وقت ها به آن توده گفته مي شود. اين وضعيت ممكن است ناشي از فشار آوردن به منظور حركت مدفوع و افزايش فشار به وريد ها در شرايطي مانند بارداري، يبوست و بسياري موارد ديگر باشد.روش هاي درمان بواسير اصولاً براي برطرف كردن علايم هموروئيد با توجه به نوع و تشخيص پزشك متخصص بواسير در اين رشته چندين روش درماني وجود دارد.درمان طبي عبارت است از كنترل يبوست به وسيله مصرف رژيم غذايي پر فيبر مثل ميوه جات و سبزيجات، كاهو، آلو، انجير، نان سبوس دار، اصلاح عادت اجابت مزاج، استفاده از پمادهاي ضد هموروئيد و استفاده از ملين ها و لگن آب گرم.امروزه پزشكان و بيماران درجستجوي راه هاي ساده، موثر و بدون عارضه و يا با كمترين عارضه هستند. از آنجا كه روش هاي جراحي معمول با بستري شدن بيمار، نياز به بيهوشي، درد پس از عمل، احتمال خونريزي، ترشح، عفونت و از كارافتادگي همراه بوده و نياز به مراقبت هاي طولاني مدت دارند، لذا تلاش هاي زيادي براي مهار بيماري هموروئيد به روش هاي متعدد سرپايي از قبيل كوتر كردن، منجمد كردن، رابر بند ليگاتور و ساير روش ها بوده است. وليكن هيچكدام درمان قطعي براي تمام هموروئيدها نبوده و اكثر اين روش ها محدوديت هايي دارند. از جمله شايع ترين اين روش ها تا كنون روش بستن هموروئيد با حلقه لاستيكي است.درمان جراحي براي هموروئيد هاي پيشرفته مي باشد كه توسط جراح ، بافتهاي بواسير ي برداشته و بخيه مي شوند ، كه مراقبت هايي پس از عمل نياز است .

توصيه هاي بعد از جراحي هموروئيد• اصلاح رژيم غذايي با استفاده از غذاهاي پر فيبر از قبيل مصرف سبزيجات ، ميوه جات فراوان ، پودر پسيليوم (اسفرزه ) ، مايعات فراوان.• تنظيمات اجابت مزاج مرتب و به موقع كه معمولا يك ساعت پس از غذا خوردن زمان مناسبي براي اجابت مزاج مي باشد.• شستشوي با آب گرم.• استفاده از پماد آنتي هموروئيدي شياف آن پس از اجابت مزاج طبق دستور پزشك.• در لگن آب گرم به مدت ۲۰-۱۵دقيقه پس از اجابت مزاج بنشينيد و تكرار ان ۳-۲مرتبه در روز مفيد است.• تا چند روز پس از عمل ممكن است خونريزي مختصر و يا دفع خونابه داشته باشيد ، كه اين مسئله طبيعي است . كه بايستي از يبوست و زور زدن هنگام اجابت مزاج خودداري كرده و استفاده از لگن آب گرم نيز كمك كننده مي باشد.

درمان هموروئيد و بواسير با دستگاه هاي پزشكي

درمان هموروئيد با دستگاه داپلردرمان بواسير با روش داپلر كه با دستگاه مخصوص ابتدا شريان يافت ميشود سپس اين شريان بسته ميشود و در مرحله بعد وريد بسته ميشود . اين روش در عمل كار ساده اي نيست و پيدا كردن شريان و بستن ان بخوبي صورت نميگيرد و نهايتا همان روش رابر بند ( حلقه لاستيكي ) ميشود اين روش هم براي توده هاي بيروني كارآيي ندارد .

درمان هموروئيد يا بواسير با ليزر

درمان ليزري بواسير يا هموروئيد امروزه بسيار متداول شده زيرا در مقايسه با ساير روشها بسيار ساده تر كم هزينه تر و كم عارضه تر است و نيازي به بستري شدن در بيمارستان ندارد ( البته در مواردي كه شخص بيمار بسيار حساس است و بيهوشي عمومي خواست بيمار است كار ساده تر ميشود ) دوران نقاهت بعد از عمل كوتاه تر است .روش درمان هموروئيد با ليزر گاها با ساير روشهاي درمان بواسير توام ميكنند مثل توام كردن اين روش با رابر بندينگ ( حلقه لاستيكي ) و فريزينگ كه همان يخ زدگي است كه ممكن است در مواردي نتيجه بهتري بدهد ولي اصل درمان هموروئيد همان ليزر است. لازم است توضيح داده شود كه در اغلب مراكز درماني با ليزر از روش سوزاندن يعني كوتريزاسيون استفاده ميشود ولي بعضي متخصصان با دستگاه بسيار پيشرفته اي كه در اختيار دارند از روش كواگولاسيون و بصورت زير مخاطي هموروئيد را درمان جراحي ميكنند . اين دستگاه با فيبر ليزر راديال شيرينكيج كار ميكند يعني در زير مخاط ميرود و توده هموروييدي را عروقش را از بين ميبرد و در نتيجه توده هموروئيدي محو ميگردد.

منبع: هموروئيد و درمان آننويسنده : جودی


روش هاي درمان سرپايي بواسير


امروزه پزشكان و بيماران درجستجوى راه هاى ساده، موثر و بدون عارضه و يا با كمترين عارضه هستند. از آنجا كه روش هاى جراحى معمول با بسترى شدن بيمار، نياز به بيهوشى، درد پس از عمل، احتمال خونريزى، ترشح، عفونت و از كارافتادگى همراه بوده و نياز به مراقبت هاى طولانى مدت دارند، لذا تلاش هاى زيادى براى مهار بيمارى هموروئيد به روش هاى متعدد سرپايى از قبيل كوتر كردن، منجمد كردن، رابر بند ليگاتور و ساير روش ها بوده است. وليكن هيچكدام درمان بواسيرقطعى براى تمام هموروئيدها نبوده و اكثر اين روش ها محدوديت هايى دارند. از جمله شايع ترين اين روش ها تا كنون روش بستن هموروئيد با حلقه لاستيكى است


در افرادي كه غير فعال و كم تحرك هستند بازگشت خون وريدي به قلب به سختي جريان داشته، عضلات صاف ديواره سياهرگها متحمل فشار و بار فيزيكي بيشتري مي گردند. اين روند در نهايت منجر به نارسايي عمل سياهرگ ها، كند شدن جريان خون در بافتهاي هموروئيد ي راست روده و ايجاد لخته مي گردد.
انواع هموروئيد
لخته هاي ايجاده شده نيز ظرفيت انتقالي وريدها را كم تر مي كنند. گره هاي بواسير ي در نتيجه اختلال در خروج خون بزرگ شده، موجب ايجاد برجستگي هايي در لايه مخاطي راست روده مي گردند. اين گره ها بسته به محل ايجادشان به گره هاي خارجي، داخلي و يا مختلط تقسيم مي گردند.
هموروئيدهاي داخلي در بالاي خط دندانه دار راست روده قرار گرفته، فاقد اعصاب حسي هستند ولي هموروئيدهاي خارجي در پايين خط نامبرده قرار گرفته، توسط اعصاب تحتاني راست روده عصب رساني مي شوند.
انتشار لخته از گره ها به سياهرگ هاي مخاط راست روده موجب تشكيل كانون هاي نكروزي (بافت مرده) و جدا شدن مخاط مي گردد. در پي نازك شدن ديواره، گره هاي هموروئيدي به راحتي دچار پارگي و خونريزي مي گردند.

در اوايل، خونريزي معمولا با زور زدن در هنگام دفع مدفوع روي مي دهد اما با رشد بيماري، هر گونه حركت مانند نشست و برخاست كردن نيز مي تواند منجر به خونريزي گردد. غالبا بيماران در اثر خونريزي مزمن مكرر دچار كم خوني مي شوند.عدم تعادل رواني ــ عصبي و فشارهاي روحي از جمله عواملي هستند كه در اثر تحريك سيستم اعصاب سمپاتيك موجب انقباض ديواره عروق برنده خون از گره هاي هموروئيدي و احتقان خون در آنها مي شوند.
كارهاي سخت و طولاني، مصرف مستمر مشروبات الكلي و افراط در انجام عمل جنسي نيز موجب افزايش جريان خون شرياني به گره هاي هموروئيدي و ايجاد درمان بواسير يا هموروئيد با ليزرميگردند. ايستادن و نشستن هاي طولاني، حاملگي و يبوست مزمن نيز از عوامل افزايش فشار در شبكه هاي هموروئيدي و احتقان خون در آن هستند.

منبع: درمان سرپايي بواسيرنويسنده : جودی


خونريزي روده و هموروئيد

امروزه هموروئيد به عنوان يك بيماري مزمن و شايع روده بزرگ در نظر گرفته مي شود. تا سن ۵۰ سالگي، حدود ۵۰ درصد بالغين براي دوره اي از زندگي خود با عوارض هموروئيد نظير خارش، احساس ناراحتي و خونريزي ( خون در مدفوع ) مكرر سر و كار دارند.


خوشبختانه امروزه با پيشرفت علم پزشكي، راه حل هاي درماني گسترده اي براي هموروئيد وجود دارد. خبر خوب تر آنكه بيشتر افراد قادر خواهند بود، با به كار گيري روش هاي درمان خانگي بواسير و نيز ايجاد تغييراتي در سبك زندگي از بسياري عوارض آن رهايي يابند.علائم هموروئيد معمولا بسته به محل قرارگيري اين بيماري متفاوت است. در هموروئيد داخلي توده به سمت داخل روده متورم مي شود. در اين وضعيت بيمار معمولا نمي تواند اين درمان هموروئيد را ببيند يا لمس كند. در بيشتر موارد، اين نوع هموروئيد باعث ايجاد ناراحتي در فرد نمي شود. از طرف ديگر زور زدن هنگام دفع مدفوع مي تواند منجر به خراش توده و خونريزي منجر شود. گاهي گاهي فشار به هموروئيد مي تواند توده را به سمت بيرون مقعد بياورد. در اين صورت به آن هموروئيد بيرون زده مي گويند كه البته بسيار دردناك است.هموروئيد خارجي در زير پوست اطراف مقعد قرار مي گيرد. اين توده نسبت به تحريك و خونريزي حساس تر است و معمولا فرد احساس خارش شديد داشته و اين توده با اولين خارش دچار خونريزي مي شود. گاهي اوقات خون در كيسه اي در اين هموروئيد تجمع پيدا مي كند. اين كيسه خون بسيار دردناك، متورم، ملتهب و البته مستعد پاره شدن و خونريزي است.

هموروئيد يا بواسير يكي از علل شايع خونريزي هاي روده بزرگ است. هموروئيدها اعضاي طبيعي قسمت انتهايي روده بزرگ هستند كه به دلايل متفاوت دچار عارضه هموروئيد مي شود و اصولاً در بروز هموروئيد زمينه هاي ارثي و خانوادگي، بيماري هاي غددي، علل زمينه اي، تغذيه، شغل، آب و هوا، مسائل رواني، سن، دارو، عفونت، حاملگي، سرفه زياد، زورزدن، استفراغ، و يبوست مؤثر هستند. درمان بواسير يكي از بيماري هاي شايع در ميان مردان و زنان است كه به دلايل مختلفي از قبيل وارد آمدن فشارهاي مداوم به سياهرگ مقعد، يبوست، سرطان روده بزرگ و رژيم هاي غذايي بدون فيبر در افراد مختلف به وجود مي آيد. ايران ناز، بسياري از مبتلايان به اين بيماري به دليل خجالت كشيدن، خيلي دير اقدام به درمان اين بيماري مي كنند. درحاليكه امروزه درمان بيماري بواسير در طب رايج و طب سنتي مكاتب مختلف در جهان به راحتي قابل پيگيري است.

منبع: خونريزي روده و هموروئيدنويسنده : جودی


هموروئيد خارجي(ترومبوز)هموروئيد ها به دو دسته داخلي و خارجي تقسيم ميشوند. هموروئيد داخلي در بالاي خط دندانه اي قرار دارد و توسط مخاط ركتوم پوشيده شده است در صورتيكه هموروئيد خارجي پايين خط دندانه اي قرار دارد و توسط آنودرم پوشيده شده است.
هموروئيد خارجي، هموروئيد واقعى نيست، بلكه ترومبوز سياهرگ‌هاى هموروئيدى خارجى زيرپوستى مجراى مقعدى است. اصطلاحى مناسب‌تر براى اين ضايعه، هماتوم اطراف مقعدى است. اين حالت با برجستگى دردناك، سخت و مايل به آبى در زير پوست يا آنودرم مشخص مى‌شود كه اندازهٔ آن بين چند ميلى‌متر تا چند سانتى‌متر متغير است.

اگرچه پارگى ممكن است تمام عرض ديوارهٔ رگ را درگير كند، معمولاً كامل نيست، به‌ نحوى‌كه يك لايهٔ نازك ادوانتيس روى لخته باقى مى‌ماند. ترومبوز هموروئيد خارجى عموماً به‌دنبال افزايش ناگهانى فشار وريدى (مثلاً پس از برداشتن وزنهٔ سنگين، سرفه، عطسه، زورزدن براى مدفوع، يا زايمان) رخ مى‌دهد. اين ضايعه بيشتر در افراد جوانى رخ مى‌دهد كه از جهات ديگر سالم هستند و لزوماً ارتباطى با بيمارى هموروئيدى داخلى ندارد.
درمان هموروئيد خارجي
اگر بيمار ظرف ۴۸ ساعت اول معاينه شود، ممكن است سير درمان هموروئيد يا بواسير با ليزرتسريع شود و تسكين فوري، يا با تخليهٔ ترومبوس و يا با درآوردن كامل ضايعه ( هموروئيدكتومى خارجي ) تحت بى‌حسى موضعى حاصل شود. پس از آنكه لخته شروع به ارگانيزه‌شدن كند، نمى‌توان آن را تخليه كرد، و در اين حالت بايد اقدامات محافظه‌كارانه درمان بواسير انجام داد. هيج تلاشى براى جاانداختن يك بواسير خارجى ترومبوزه نبايد انجام شود، چرا كه موقعيت اصلى آن خارجى است.

منبع: هموروئيد خارجي(ترومبوز)نويسنده : جودی


علت اختلال دفع در زناناختلالات دفع مدفوع از مشكلات شايع در انسان هاست، اما در زنان شيوع بيشتري دارد. از آنجا كه افراد در بيان اين بيماري و مراجعه به پزشك متخصص درمان بواسير كه فوق تخصص گوارش دارد، دچار مشكل هستند و از طرفي اين بيماري ها تعريف استانداردي ندارد، شيوع آن مشخص نيست، اما به هرحال در افراد زيادي موجب اختلال در زندگي شده و در برخي افراد موجب اجتماع گريزي، افسردگي و عدم رضايت از زندگي مي شود.
علل يبوست در زنان
از علل شايع اين مشكل اختلالات غدد درون ريز مثل ديابت و كم كاري تيروئيد و بارداري است. در ديابت بيمار دچار آسيب عصبي ناشي از ديابت و به دنبال آن كاهش حركات روده اي و در نهايت يبوست مي شود.

حاملگي هم با اثر هورمون هاي زنانه موجب كاهش حركات روده اي و در نهايت يبوست در بيش از ۳۰ درصد زنان باردار مي شود، البته اين مورد بيماري محسوب نمي شود و طبيعي است و پس از زايمان بهبود پيدا مي كند.

از علل ديگر يبوست و هموروئيد بيماري هاي سيستم عصبي مثل سكته هاي مغزي، تومور مغزي، بيماري ام اس، پاركينسون و بيماري هاي مادرزادي سيستم عصبي روده اي و... است. اختلالات آناتومي سيستم دفع مدفوع مثل هموروئيد (بواسير)، افتادگي لگن، انسداد در قسمت انتهايي سيستم دفعي و چسبندگي هاي روده هم از علل ديگر اين بيماري است.داروها هم مي تواند موجب يبوست يا عدم كنترل دفع شود. از مهم ترين اين داروها مي توان به داروهايدرمان هموروئيد يا بواسير با ليزر ضدفشار خون، داروهاي افسردگي و آنتي اسيدهاي حاوي آلومينيوم كه به طور شايع در ناراحتي معده استفاده مي شود اشاره كرد.

منبع: اختلال دفع در زناننويسنده : جودی


بواسيرعلائم و عوامل موثرشيوع هموروئيد بين خانم ها و آقايان تفاوت عمده اي ندارد، ولي برخي آمارها نشان مي دهد آقايان مراجعه بيشتري به پزشك متخصص درمان بواسير كه در فوق تخصص گوارش دارد؛ دارند. همه افراد سالم جامعه ممكن است به درجاتي از هموروئيد مبتلا باشند و در كساني كه يبوست طولاني مدت دارند، شيوع بواسير بيشتر است. اين يعني اگر يبوست درمان شود، تا حد زيادي علائم بواسير هم بهبود مي يابد.

علائم بواسير
بواسير خيلي وقت ها علامت شديدي ندارد. در ناحيه مقعد، عروق وريدي فراواني وجود دارد كه به آنها، عروق بواسيري يا هموروئيدال مي گويند. خيلي از افراد بدون اين كه بيماري خاصي داشته باشند، دچار برجستگي و برآمدگي عروق وريدي مقعد هستند، اما افراد كمي (حدود ۵ درصد جامعه) به بيماري هاي مرتبط با بواسير دچار مي شوند.
خونريزي از ناحيه عروق وريدي اطراف مقعد، ايجاد لخته و درد متعاقب آن در اين عروق، ايجاد زخم روي عروق و ترشحات مكرر در اثر برآمدگي عروق خارج از روده از علائم بواسير است. خيلي از افراد مبتلا به بواسير، دچار علائم شديد نيستند و هر از گاهي دچار خارش و خونريزي مختصر در ناحيه مقعد مي شوند.
عوامل موثر بر بواسير
در كساني كه يبوست طولاني مدت دارند و هنگام اجابت مزاج دچار مشكل مي شوند، شيوع بواسير بيشتر است و امكان دارد عوارض و علائم بيشتري دامنگير آنها شود.بايد مراقب باشيم خونريزي بواسير را با خونريزي هاي ديگر اشتباه نگيريم. چون هموروئيد يك اختلال خوش خيم و پاره شدن يك رگ سطحي است، ولي خونريزي مي تواند علت هاي ديگري مثل برمدگي يا پوليپ داخل روده بزرگ، زخم روده بزرگ و يا در موارد نادري، سرطان هاي روده بزرگ داشته باشدخيلي از افراد تصور مي كنند چون شغلشان پشت ميز نشيني است و در روز به مدت طولاني مي نشينند، دچار درمان بواسير يا هموروئيد با ليزر شده اند، اما نشستن طولاني مدت به تنهايي باعث ايجاد بيماري نيست. اگر كم تحركي باعث تشديد و ايجاد يبوست شود، مي تواند بروز علائم بواسير را تسريع كند. البته اگر كسي دچار علائم بواسير به صورت خونريزي يا خارش يا درد باشد، علائم او با نشستن طولاني مدت تشديد خواهد شد.

منبع: بواسيرعلائم و عواملنويسنده : جودی


عوارض جراحي هموروئيددر روش جراحي درمان هموروئيد بيمار تحت عمل جراح كلاسيك قرار مي گيرد كه اكثرا زير بيهوشي عمومي و يا بي حسي اسپاينال spinal و يا كمري عمل صورت مي گيرد گرچه عمل جراحي موثر است و گاهي تنها راه نجات بيمار است ( در سطور پائين علل و موارد را بعرض مي رسانم ) ولي آنقدر عوارض دارد كه براي جراح و بيمار عطايش به لقايش نمي ارزد و انرا رها مي كند.


مثلا احتمال خونريزي شديد كه مهار اين نوع خونريزيها بسيار براي جراح مشكل است و به احتمال قوي نياز به عمل جراحي و بيهوشي مجدد دارد و يا درد پس از عمل جراحي كه بسيار طاقت فرسا است و گاهي داروهائي مثل مرفين هم پاسخگو نيست و همچنين گاهي نياز به تامپون بعد از عمل وجود دارد كه خود اين كار نيز بسيار دردناك است و خارج كردن تامپون خود معضلي بس عظيم است.
ولي بايد ذكر گردد كه عمل جراحي بواسير گاهي اوقات تنها راه است زيرا توده هموروئيدال بسيار بزرگ و ترومبوزه گاهي آنقدر درد ناك است كه چاره اي جز عمل جراحي كلاسيك ندارد البته اين حالت درصد زيادي از بيماران را در بر نمي گيرد ضمنا هموروئيدهاي grade2 و خونريزي دهنده را هم نمي توان با روش درمان بواسير عمل كرد.
آنچه بيمار پس از درمان هموروئيد يا بواسير با ليزر بايد بداند
بيمار گرامي رژيم غذايي شما مايعات فراوان، سوپ، شير، كمپوت و ميوه‌جات خام و رژيم غذايي معمولي و پر فيبر مي‌باشد براي اينكه دچار يبوست نشويد بايد از مايعات فراوان، شير، سبزيجات، ميوه‌جات، آلو، انجير و برگه هلو استفاده كنيد.
در صورتي كه باز هم يبوست شديد به پزشك خود اطلاع دهيد.كمتر از توالت فرهنگي استفاده كنيد.اين دو هفته بعد از عمل بدنبال هر بار دستشوئي رفتن ابتدا با آب ولمر خود را شسته و تميز نمائيد و سپس داخل لگن آب گرم بريزيد و ۲۰-۱۰ دقيقه داخل آن بنشينيد و محل را خشك كنيد.توجه: استفاده از لگن آب گرم سبب كاهش درد و تورم شده و همچنين ناحيه مقعد را تميز مي‌كند.
براي اينكه دردتان كمتر شود و خونريزي نداشته باشيد ۱۰-۵ روز اول بعد از عمل به پهلو بنشينيد و به پهلو بخوابيد.در محل‌هاي سفت و مرطوب ننشينيد.توجه: رطوبت سبب خارش و تحريك ناحيه ركتوم مي‌شود.
براي جلوگيري از درد و تحريك، به مدت طولاني رانندگي نكنيد.اگر ۳-۲ هفته بعد از عمل هنگام دفع مدفوع خونريزي داشتيد، نگران نباشيد اين خونريزي كم كم از بين مي‌رود اگر خونريزي خيلي شديد بود و يا بعد از مدت فوق ادامه داشت حتماً به پزشك خود مراجعه كنيد.پياده‌روي براي شما بسيار مفيد است.هنگام دفع مدفوع از زور زدن خودداري كنيد.هر وقت احساس مدفوع داشتيد حتماً به دستشوئي برويد و از حبس كردن آن خودداري كنيد.

منبع : عوارض جراحي هموروئيدنويسنده : جودی


عوارض هموروئيد

همه ي ما در قسمت مقعد، رگ هاي بواسيري داريم. اگر اين رگ ها تحريك شوند، ممكن است ملتهب شده، ورم كرده يا حتي خونريزي كنند. اين وضعيت معمولاً بواسير ناميده مي شود.

بواسير يا هموروئيد دو نوع دارد: بواسير خارجي و بواسير داخلي.

عوارض بواسير يا هموروئيد• كم‌خوني‌ فقر آهن‌ اگر خونريزي‌ قابل‌ توجه‌ باشد.• درد شديد در اثر وجود لخته‌ خون‌ در بواسير• عفونت‌ يا زخم‌ شدن‌ بواسيرپرولاپس (پايين افتادگي هموروئيد از مقعد)، خونريزي و پيدايش كانونهاي نكروزي در گره هاي هموروئيد از جمله عوارض هموروئيد مي باشند. لخته شدگي گره هاي هموروئيد يكي از بدترين عوارض بواسير مي باشد. اين روند مي تواند به سياهرگهاي غشاء مخاط راست روده نيز گسترش يابد.تورم و التهاب ممكن است به ديواره خروجي راست روده، اسفنكتر مقعد، اطراف مقعد و حتا اعضاء تناسلي انتشار يابد. فشار بافت هاي ملتهب و ورم كرده به شاخه هاي متعدد عصب و پايانه هاي آنان موجب دردهاي شديد در مقعد و اطراف آن مي شود. بيمار قادر به نشستن و حركت دلخواه نبوده، مجبور به دراز كشيدن اجباري مي شود. تب بيمار ممكن است به ۵ / ۳۷ تا ۸ /۳۸ درجه برسد.خونريزي از هموروئيدخوشبختانه خونريزي از هموروئيد يك حالت خود محدود شونده بوده و اكثراً با اقدامات طبي زير كنترل مي‌شود :• در صورت امكان برطرف نمودن عامل مستعد كننده هموروئيد ( از جمله عدم زور زدن ، داشتن فعاليت مناسب ، رفع يبوست و داشتن رژيم غذايي مناسب و ...)• افزايش مصرف فيبر غذايي ( استفاده بيشتر از سبزيجات و ميوه‌جات ) و در صورت لزوم استفاده از داروهاي ضد يبوست با تجويز پزشك متخصص بواسير ( نظير پودر سبوس گندم ، شربت شير منيزي و ...)• استفاده از لگن آب گرم ( ۴۰ درجه سانتي گراد ) روزانه ۳ بار ، هر بار به مدت ۱۰ تا ۲۰ دقيقه. علت تأثير نشستن داخل لگن آب گرم ، كاهش توان و فعاليت اسفنگترهاي مقعد است ( افزايش فعاليت عضلات مقعد يكي از عوامل مستعد كننده هموروئيد است).البته در موارد التهابي استفاده از لگن اب سرد و همراه با مقداري يخ نتيجه بهتري مي دهد.• استفاده از تركيبات موضعي ضد هموروئيد: داروهاي آنتي هموروئيد به دو شكل پماد و شياف تهيه و در دسترس مي‌باشد كه شكل شياف آن براي درمان بواسير داخلي و تا حدي خارجي و شكل پماد آن براي درمان بواسير يا هموروئيد با ليزر مورد استفاده قرار مي‌گيرد.باز لازم است به اين نكته اشاره كنم كه استفاده از دارو آنقدرها هم نتيجه بخش نيست.و فقط درمان جراحي است كه نتيجه مورد رضايت را حاصل ميكند.

منبع: عوارض هموروئيدنويسنده : جودی


عوامل ايجاد هموروئيد

در افرادي كه غير فعال و كم تحرك هستند بازگشت خون وريدي به قلب به سختي جريان داشته، عضلات صاف ديواره سياهرگها متحمل فشار و بار فيزيكي بيشتري مي گردند.

اين روند در نهايت منجر به نارسايي عمل سياهرگ ها، كند شدن جريان خون در بافتهاي هموروئيدي راست روده و ايجاد لخته مي گردد كه به اين بيماري هموروئيد يا بواسير گويند.نشانه هاي هموروئيد (بواسير)لخته هاي ايجاده شده در بافت هاي درمان هموروئيد ي راست روده، ظرفيت انتقالي وريدها را كم تر مي كنند. گره هاي هموروئيدي در نتيجه اختلال در خروج خون بزرگ شده، موجب ايجاد برجستگي هايي در لايه مخاطي راست روده مي گردند. اين گره ها بسته به محل ايجادشان به گره هاي خارجي، داخلي و يا مختلط تقسيم مي گردند.انتشار لخته از گره ها به سياهرگ هاي مخاط راست روده موجب تشكيل كانون هاي نكروزي (بافت مرده) و جدا شدن مخاط مي گردد. در پي نازك شدن ديواره، گره هاي هموروئيدي به راحتي دچار درمان بواسير پارگي و خونريزي مي گردند. در اوايل، خونريزي معمولا با زور زدن در هنگام دفع مدفوع روي مي دهد اما با رشد بيماري، هر گونه حركت مانند نشست و برخاست كردن نيز مي تواند منجر به خونريزي گردد. غالبا بيماران در اثر خونريزي مزمن مكرر دچار كم خوني مي شوند.

علت و عوامل ايجاد هموروئيد• عدم تعادل رواني ــ عصبي و فشارهاي روحي از جمله عواملي هستند كه در اثر تحريك سيستم اعصاب سمپاتيك موجب انقباض ديواره عروق برنده خون از گره هاي هموروئيدي و احتقان خون در آنها مي شوند.• كارهاي سخت و طولاني، مصرف مستمر مشروبات الكلي و افراط در انجام عمل جنسي نيز موجب افزايش جريان خون شرياني به گره هاي هموروئيدي و ايجاد هموروئيد ميگردند.• ايستادن و نشستن هاي طولاني، حاملگي و يبوست مزمن نيز از عوامل افزايش فشار در شبكه هاي هموروئيدي و احتقان خون در آن هستند.افرادي تحت عمل درمان هموروئيد يا بواسير با ليزر قرار مي گيرند كه دچار پايين افتادگي گره هاي هموروئيدي شده، در طي يكسال دچار ايجاد لخته شدگي حاد و خونريزي از گره هاي هموروئيد شده اند.

منبع: عوامل ايجاد هموروئيدنويسنده : جودی


فرق شقاق مقعد و بواسيرفيشر و هموروئيد(بواسير) دو بيماري متفاوت در ناحيه مقعد هستند كه دانستن اختلاف آنها از نظر علايم و تظاهرات و نحوه درمان برخلاف شباهت هاي فراوان اين دو بيماري ضروري است.

فيشر يا شقاق مقعد، ترك و يا زخمي است كه در ناحيه ابتداي مقعد رخ مي دهد كه بسيار دردناك بوده و گاهاً با خونريزي مختصر موقع اجابت مزاج همراه است. علل ايجاد اين زخم متفاوت است وليكن در اكثر بيماران با تغيير اجابت مزاج از قبيل يبوست و يا اسهال شديد همراه است.هموروئيد يابواسير يكي از علل شايع خونريزي هاي روده بزرگ است. هموروئيدها اعضاي طبيعي قسمت انتهايي روده بزرگ هستند كه به دلايل متفاوت دچار عارضه هموروئيد مي شود و اصولاً در بروز هموروئيد زمينه هاي ارثي و خانوادگي، بيماري هاي غددي، علل زمينه اي، تغذيه، شغل، آب و هوا، مسائل رواني، سن، دارو، عفونت، حاملگي، سرفه زياد، زورزدن، استفراغ، و يبوست مؤثر هستند.درمان مشترك شقاق مقعد و بواسيريك رژيم پر فيبر مهمترين راه درمان بواسير و بواسير است.خوراكي هاي پرفيبر شامل:سبزي؛ميوه تازه؛حبوبات؛نان؛برنج قهوه اي؛اجيل؛دانه ها؛عدس و اجتناب از خوراكي هايي كه موجب يبوست ميشود شامل پنير؛بستني؛كيك ؛برنج سفيد و غذاهاي پردازش شده.بيمار بايد اب و اب ميوه فراوان بنوشد و از نوشيدني هاي كافئينه و چاي اجتناب كند زيرا انها ادرار اور بوده اب بدن را دفع كرده و موجب يبوست ميشوند.براي درمان شقاق مقعد و بواسير ابتدا بايد به درمان يبوست بپردازيم براي درمان هموروئيد نيز در مرحله‌ي اول درمان بواسير يا هموروئيد با ليزر استفاده از رژيم‌هاي غذايي حاوي فيبر مانند سبزي‌جات؛ ميوه‌ها و خوردن مايعات به خصوص آب به مقدار كافي و داشتن فعاليت فيزيكي بسيار مهم است. چنان چه با رعايت موارد قيد شده يبوست ادامه داشته باشد، به سراغ درمان‌هاي دارويي مي‌رويم و لازم است درمان دارويي نيز ابتدا از داروهاي كم‌ضرر و بي‌ضرر مانند فيبرهاي مكمل غذايي (مانند پودر پسيليوم) شروع شود و در مرحله‌ي بعدي از داروهاي ملين و كم ضرر استفاده مي‌شود (مانند شربت منيزيم و لا كتولوز). در مرحله آخر از داروهاي محرك كه باعث تحريك روده مي‌شوند و مصرف طولاني مدت آن‌ها مضر مي‌باشد، استفاده مي‌كنيم. البته مصرف داروهاي محرك حتماً بايد در يك دوره ي كوتاه مدت گيرد.درمان دارويي نيز ابتدا از داروهاي كم ضرر و بي‌ضرر مانند فيبرهاي مكمل غذايي (مانند پودر پسيليوم) شروع شود و در مرحله‌ي بعدي از داروهاي ملين و كم ضرر استفاده مي‌شود (مانند شربت منيزيم و لا كتولوز).

منبع: شقاق مقعد و بواسيرنويسنده : جودی


× بستن تبلیغات